Menu:

PROJEKT JIŽ BĚŽÍ
od ledna 2015


POZVÁNKY 

Že celá Spofesta vznikla z našeho předchozího fungování ve vlastní neziskovce a jejích klubech, to je vcelku známá věc. Samozřejmostí vždy bylo i to, že se v sídelním městě dělali akce i pro veřejnost. A ne jen oficiální akce, i jen tak volná zábava.
A v tomto duchu chceme fungovat i nadále. Co taky s volným časem, že? Stejně bychom chodili někam sportovat a hráli bysme hry až do skonání světa. A tak se naše dění v Pardubicích pojmenovalo na Pardubické dovádění a trochu více se zpravidelnily některé aktivity. Ty ovšem chceme rozšiřovat, aby se lidé mohly scházet a věnovat se oblíbeným koníčkům i v době, kdy jsme v terénu a nemůžeme se jim věnovat osobně.


 PARDUBICKÉ DOVÁDĚNÍ je sjednocující název pro aktivity volného
      času, které chceme nabízet obyvatelům Pardubic a blízkého okolí,          bez ohledu na místní lokalitu konání akcí, druh akcí a pro koho
          je akce určena. Akce totiž může být chystána jak pro širokou
         veřejnost, tak i jen pro členy komunity, která se kolem PADO
       chtě nechtě vytváří. PArdubické DOvádění totiž již běží, a na
    Facebooku ve stejnojmenné skupině je k prosinci 2016 registro-
váno přes 1020 členů. To samozřejmě samo o sobě nic neznamená, neboť ne každý registrovaný člen se aktivně zúčastní některé z akcí, nebo setkání, ale potěší to...)))

JAK TO FUNGUJE?
Aby měli lidé jakéhokoliv věku možnost zábavy ve chvílích, kdy tuto postrádají, mohou si právě na zmiňované FB skupině PARDUBICKÉ DOVÁDĚNÍ domlouvat, kdo kdy kam koho na co zve. A zvát můžete ostatní téměř z hodiny na hodinu. To jsou akce "spontánní".
Pak ale zveme na akce dlouho dopředu plánované, kde se spíše očekává větší množství lidí, a proto se akce hlásí daleko dopředu, aby si každý mohl udělat čas, nebo se mohl prostě rozhodnout z více možností.

PARDUBICKÉ DOVÁDĚNÍ je nekomerční záležitostí. Pokud už se vybírají nějaké peníze, tak na společný pronájem tělocvičny, vstupy do kina a podobně. Naopak tam, kde je potřeba nějakého materiálu (sportovního, hudebního...), vypomáhá mateřská organizace (tedy Spofesta), bez náruku na nájemné nebo amortizaci.

CO UŽ MÁME ZA SEBOU A CO CHYSTÁME
V rámci PADO jsme lidi zvali na různá Deskohraní, nebo na netradiční sporty. Společně jsme vyrazili na výlet do Adršpachu, nebo na motokáry do Vysokého Mýta. Občas se zajde na Laser Game, na nějakou tu únikovku, nebo Bowling.
Pravidelně chodíme na badminton, nebo volejbal a florbal, kam s námi chodí jak dlouhodobí kamarádi a nebo noví členové skupiny PADO na Facebooku.
Rádi bychom častější výlety po vlastech Českých, návštěvy filmů a koncertů, určitě zajdem na různé plesy a rádi bychom se podíleli na pořádání akcí v městských parcích.
Zkrátka, chceme se bavit a bavit i druhé...