Menu:

OFICIÁLNÍ NABÍDKY KE STAŽENÍ ZDE
 Chcete do vašeho města přilákat sportovce z celé ČR? Pomůžeme vám uspořádat turnaj v běžných i v netradičních sportech. Disponujeme škálou všemožného materiálu, a připravíme pro Vaše děti i dospěláky zážitkový sportovní den...


Rádi bychom ve vašem městě uspořádali tzv. příměstské tábory. Ty jsou vlastně takovou družinou pro děti, které na prázdniny neodjely k babičkám či na dovolenou s rodiči, anebo na klasický tábor. Dítě lze přihlásit na jeden den, stejně jako na celý týden. Ráno děti vyzvedneme na sběrném místě a večer si je rodiče vyzvednou.
A to vše ve Vašem městě, kde za tímto účelem zajistíme třídu a tělocvičnu v některé škole.


Vezmeme občany Vašeho města na výlet po krásách naší vlasti, ale i do zahraničí. Stejně tak na výlet do vašeho města rádi přijedeme s lidmi z města jiného.


Tradiční i netradiční výtvarné dílny pro děti i dospělé ve Vašem měste. A to to jen tak, jako sólo akce, anebo jako součást Vašich jiných akcí, jako jsou dožínky, jarmarky a a jiné oslavy...


Zajistíme poslechové akce různých hudebních žánrů ku jakýmkoliv příležitostem.


Slušel by Vašemu městu, nebo Vaší obci nějaký festival? Pomůžeme Vám nějakou tradiční akci nastartovat-založit, ale i udržovat. Připravíme pro Vás festival hudební, divadelní, taneční, smíšený...


Není Ve vašem městě nebo obci kamenné divadlo? Pomůžeme Vám uspořádat vystoupení známých i amatérských uskupení třeba v tělocvičně, v kavárně, nebo pod širým nebem...


Besedy se zajímyvými osobnostmi ze světa kultury i sportu mohou být příjemným zpestřením všedních i víkendových večerů v obci.


Uspořádáme pro Vaše město ples, jaký si zaslouží. Zajistíme hudbu, občerstvení, zvuk i světla, ale hlavně zajímavý doprovodný program...


Ozvučíme jakoukoliv Vaší akci. Koncerty, tancovačky, oslavy, módní přehlídky, konference, majáles, mikuláškou besídku apod.


Osvětlíme jakoukoliv Vaší akci. Koncerty, tancovačky, oslavy, módní přehlídky, konference, majáles, mikuláškou besídku apod.


Potřebujete pódium? Nebo jen zastřešení a stoly s lavicemi. Pak se můžete obrátit právě na nás...